Zarządzanie Nieruchomościami Biuro-Bud s.c. ul. Osiedle Robotnicze 20/3, 58-506 Jelenia Góra
75 64 22 363 513 167 317

ZADBAMY O PAŃSTWA NIERUCHOMOŚCIAktualności

Sep 18, 2015

Aby nie zatruć się tlenkiem węgla


Jak prawidłowo użytkować lokal mieszkalny wyposażony w urządzenia gazowe lub piece na paliwo stałe...

 

Od wielu lat obserwujemy powszechne występowanie poważnych nieprawidłowości w użytkowaniu lokali wyposażonych w urządzenia grzewcze (gazowe podgrzewacze wody, piece, piece na paliwo stałe), co w sposób bezpośredni zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców.

W celu zachowania bezpieczeństwa zalecamy zastosowanie się do poniższych zasad:

1. w pomieszczeniach wyposażonych w wentylację grawitacyjną należy montować kratki wentylacyjne o wymiarach 14 x 21 cm - bez żaluzji i siatek, które ograniczają swobodną wymianę powietrza w pomieszczeniu;
2. wentylacja grawitacyjna działa prawidłowo tylko kiedy do wentylowanych pomieszczeń, w sposób stały dostarczane jest świeże powietrze z zewnątrz - wobec tego, szczególnie w mieszkaniach ze stolarką PCV, należy montować nawietrzaki okienne, rozszczelnić okna lub wręcz wyciąć uszczelki w górnej części okien;
3. w drzwiach łazienek, toalet i kuchni należy montować kratki o wymiarach minimum 10 x 22 cm, lub wiercić otwory o łącznej powierzchni minimium 220 cm2 (większość drzwi sprzedawanych obecnie posiada tylko symboliczne otwory, które nie nadają się do pomieszczeń z urządzeniami grzewczymi - powierzchnia tych otworów to zaledwie ok. 50-60 cm2 czyli 1/4 wymaganej powierzchni);
4. w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi, które pobierają do spalania powietrze z pomieszczenia (tzw. urządzenia z otwartą komorą spalania) nie wolno użytkować mechanicznych urządzeń wyciągowych tj. okapy nadkuchenne z wentylatorem, wentylatory łazienkowe itp. (urządzenia te usuwają powietrze z pomieszczenia obniżając zawartość tlenu w pomieszczeniu co może prowadzić do powstania tlenku węgla i śmiertelnego zatrucia osób przebywających w pomieszczeniu).

Doszczelnienie lokalu, w którym znajdują się urządzenia gazowe lub inne piece na paliwo stałe, może spowodować powstawanie tzw. „ciągu odwrotnego” w przewodach kominowych i nadmuchiwanie zimnego powietrza przez wentylację lub przewody spalinowe - taka sytuacja stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców z uwagi na zasysanie spalin do mieszkania, obniżanie się zawartości tlenu w pomieszczeniu oraz powstawanie tlenku węgla.
Tlenek węgla tzw. „czad” jest gazem bezwonnym i bezbarwnym (tylko czujniki są w stanie go wykryć), co czyni go bardzo niebezpiecznym i zabójczym, wdychanie tlenku węgla powoduje niedotlenienie tkanek i w konsekwencji śmierć. W zależności od stężenia tlenku węgla w powietrzu, objawy zatrucia to ból głowy, wymioty, utrata przytomności, a bez pomocy lekarskiej śmierć w krótkim czasie. Powstanie tlenku węgla może być również spowodowane przez niesprawne lub wadliwie funkcjonujące urządzenia gazowe oraz ich osprzęt, dlatego należy przeprowadzać nieobowiązkowe, okresowe kontrole stanu technicznego swoich urządzeń gazowych. Należy również wymienić aluminiowe łączniki od gazowych urządzeń grzewczych na kwasoodporne (łącznik aluminiowy może zostać uszkodzony przez skropliny spalin i spowodować niekontrolowane wydostawanie się spalin do pomieszczenia).

Sprawne urządzenia gazowe oraz prawidłowo funkcjonująca wentylacja nawiewno–wywiewna, pozwoli Państwu na bezpieczne użytkowanie urządzeń gazowych oraz zabezpieczy mieszkańców przed możliwością śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla.